Avveckla ditt bolag snabbt

Känner du att det börjar bli dags att avsluta verksamheten i ditt nuvarande företag och istället ägna dig åt något annat? Känns det krångligt och långdraget att genomföra en likvidation på egen hand?

Kolla upp sajten avvecklabolag.se som presenterar olika aktörer som köper upp bolag där Citadellet Likvidationer är en av dessa. Då slipper du ansvaret för bolaget från första dag, och undviker att det blir en tickande kostnad. Betalt får du direkt!

Det finns många anledningar till att man vill avveckla sitt företag. Kanske är det pensionen som hägrar, kanske var inte bolaget så lönsamt som man hoppats när man först startade verksamheten eller så har man nya, spännande företagsplaner på lut. Oavsett vilket skäl du har till att avveckla så köper Citadellet Likvidationer ditt företag till ett marknadsmässigt pris och påbörjar därefter en snabblikvidation av bolaget. Det är en process som tar 7-9 månader att slutföra, men för dig upphör ansvaret för ditt bolag så fort papperen är skrivna.

Processen är enkel. Den fungerar så att du sänder över en resultat- och balansrapport till det företag du anlitat, som ser över alla siffror och räknar ut värdet på bolaget. Därefter lämnar de en heltäckande offert på köpet, utan dolda kostnader. Offerten baseras på vad ditt företag är värt. Efter att du accepterat offerten och ni skrivit under avtalet om försäljning så ersätter en likvidator bolagsstyrelsen och påbörjar processen med avvecklingen. Innan arbetet kan börja måste du lämna över samtliga de papper i bolaget som är nödvändiga för att kunna göra avvecklingen. Övrig bokföring är du dock skyldig att spara i sju år.

I övrigt har du inte längre några juridiska skyldigheter för ditt bolag och du får betalt för försäljningen direkt, och du kan gå vidare med dina nya planer.