Ansvarsfullt företagande

shutterstock_247733803

Dagens företag står inför många krav, en del ställs av lagen, vissa av samhället, somliga av konsumenter och andra ställs av anställda.

Bland grundläggande krav hittar man bland annat sådant som att betala skatter och avgifter, behandla sina anställda väl och att de produkter man producerar och säljer håller en hög kvalitet och är säkra att använda.

Men man kan inte peka på en lösning för att bli ett ansvarsfullt företag, man måste alltid utgå ifrån sin bransch och sina resurser. Kan man säga att man som företag tar hänsyn till hur ens verksamhet påverkar samhället och miljön anses agera efter principerna för ansvarsfullt företagande som anges i CSR (Corporate Social Responsibility).

Som tur är behöver man ju inte göra allt jobb själv, det finns tillräckligt med företag som kan hjälpa en i ens strävan att vara ett ansvarsfullt företag. Arbetar man till exempel med produktion är det ju som sagt ens ansvar att produkterna håller hög kvalitet, detta beror inte bara på vad man producerar dem av utan även metoderna som används i produktionen.

Även organisationen Svensk Handel har länge varit djupt engagerad i allt som rör ansvarsfullt företagande och är mer än villig att dela med sig av sina kunskaper. De har kurser inom många olika ämnen viktiga för företagare, så som arbetsmiljö, marknadsrätt, säkerhet, med mera.

Affärer bygger sin grund på goda relationer, detta är något som är mycket enklare att bygga upp om man sköter sitt företag korrekt och kan visa att man tar väl hand om både sina kunder, sina anställda och miljön. Kan man vara transparent i sina åtaganden och bygga upp ett gott namn och förtroende hon andra kommer man snart att se mycket positiva effekter av detta.